Obranný CS sprej

Obranný CS sprej

Obsah: 100 ml
Rozměry: 15,5 x 4,5 cm

 

- dosah až 4 m
- založené na plynu CS
- má oficiální schválení BKA (BKA = Federální úřad kriminální policie)

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 ° C / 122 ° F. Může dráždit dýchací orgány. Způsobuje vážné podráždění očí. Způsobuje podráždění kůže.

 

Bezpečnost:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.

 

Při styku s kůží: omýt velkým množstvím vody.
V případě kontaktu s očima: několik minut jemně opláchujte vodou.

    250,00 KčCena

    *Ceny zboží se na kamenných prodejnách mohou lišit.

    V obchodech možnost platit platebními kartami.

    © 2023 by NORTHPOLE.